NEW EMAIL REGISTRATION -> Click here
On-line E-mail Registration
Please contact Bahagian Operasi Perkhidmatan IT, Pejabat Teknologi Maklumat if any problem persists.


Pn Wan Rosni Wan Seman2214wanrosni@salam.uitm.edu.my
En Zainal Basharuddin7955zainal@salam.uitm.edu.my
En Mohd Fadzil Musnin2187fadzil531@salam.uitm.edu.my